Feedbackakademin

Vill du också utveckla din verksamhet? Vi är Sveriges bästa föreläsare och konsulter inom feedback och grupputveckling. Att som chef, ledare eller medarbetare kunna ge, be om samt ta emot feedback om prestation och bemötande på arbetsplatsen, är en av de viktigaste delarna i en väl fungerande organisation. Vi hjälper er bli mästare på feedback.


Stärk verksamheten genom återkoppling

Feedback är A och O för en utvecklande och trivsam arbetsplats. En stark feedbackkultur ger bättre samarbete, bidrar till goda relationer och att mål uppnås, samtidigt som onödiga konflikter undviks och trivsel samt arbetsmiljön förbättras. Såväl grupper som individer vinner på en feedbackkultur.

Vi erbjuder föreläsningar och workshops inom feedback som ger er information och verktyg för att skapa en stark feedbackkultur. Vi vänder oss till alla typer av företag och organisationer. Chefer, projektledare, teamledare och andra med medarbetaransvar har stor nytta av vår utbildning, likaså alla medarbetare.


Kontakta oss

Är du intresserad av en föreläsning i feedback eller en workshop? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på Feedbackakademin!

Workshop in feedback

Workshop in feedback

This workshop in feedback will give the participants knowledge, tools, models and inspiration to being a part of creating a developing feedback culture! The workshop in feedback is more comprehensive than a lecture/seminar and a large amount of time devoted to practical training. A workshop can be held for 5 to 250 participants....

Read more

Said about our workshops:

Humorn hos Stefan, hade inte väntat mig det, jättekul!

Att våga prata om detta i vår grupp. Har inte gjorts tidigare. Vissa av sakerna som har tagits upp var skolexempel på hur vi har det.

Du har överraskat mig! Engagerad och fängslande/skicklig föreläsare och övningsledare.

Viktigast har varit att hela avdelning har fått en gemensam ”utbildning” i feedback som vi kan praktisera omedelbums och diskutera framöver.