bro113-EditSStefan Gunnarsson är initiativtagare och grundare av Feedbackakademin. Stefan brinner för att hjälpa organisationer och grupper att införa en utvecklande feedbackkultur som bidrar till positiva förändringar inom verksamheten. Resultat, stämning och arbetsglädje är tre saker som han genom åren sett öka hos olika företag som arbetat med att skapa sin feedbackkultur.

En feedbackkultur är en avgörande faktor för att organisationer och grupper ska nå framgång. Stefan anpassar alltid sina workshops för att passa deltagarnas bransch, specifika situationer och behov. På så vis skapas en skräddarsydd utbildning. Nyttig information blandas med en härlig humor när budskapet presenteras.

Stefan har en utbildning i Gestalt på Gestaltakademin.se, samt en Master of Science från University of Derby, England. Han kan genomföra feedbackkurser och workshops på såväl svenska som engelska.

En föreläsning eller workshop i feedback är det bästa du kan ge till din grupp! Hör av dig till oss om du vill boka in en utbildning med Stefan Gunnarsson. Stefan erbjuder även workshops och  föreläsningar digitalt via Zoom eller Microsoft Teams.

 

Stefan Gunnarsson på Teams