workshop i feedback fågelEn workshop är mer omfattande än en föreläsning och mycket tid ägnas åt praktisk träning. För 5 till 250 deltagare.

Denna workshop, som kan vara en halvdag eller heldag kommer ge deltagarna kunskap, verktyg, modeller och inspiration för att vara med och skapa en utvecklande feedbackkultur! Utbildningsmaterial i form av bok eller skräddarsytt häfte ingår. Workshop kan utföras på svenska eller engelska.

Workshop i Feedback:

 • Under denna worskhop kommer deltagarna få praktisk kunskap att använda direkt på arbetet eller i privatlivet.
 • Kursen har ett högt tempo med mycket skratt och ger kunskap, insikter och träning för att komma igång med framgångsrik feedback.
 • Deltagarna får ta del av Stefan Gunnarssons forskning inom området om att använda feedback för att utveckla multikulturella eller monokulturella grupper.
 • Workshopen täcker konsten att be om, ge och ta emot feedback. Under workshopen blandas teori och övningar.
 • Under detta tillfälle ges även verktyg och insikter för bättre ledarskap och medarbetarskap.
 • Som kursmaterial ingår Professionell Feedback – en bok av Stefan Gunnarsson  till samtliga deltagare i en feedbackkurs eller workshop. Boken är Sveriges mest sålda bok om feedback.
 • Vid heldag istället för halvdag blir det mer teori, praktisk träning och kunskap om grupputveckling.

Innehåll:

 • Syftet med feedback
 • Olika typer av feedback
 • Områden att ge feedback på
 • Kunskap om att ge uppskattning
 • Kunskap och metoder om att ge utvecklande feedback (”kritik”)
 • Teori för att utveckla förmåga att se vilka områden att ge feedback på
 • Teori för att utveckla förmåga att leverera feedback som kan upplevas som tung
 • Situationsanpassad feedback
 • Teori och praktisk övning i en fyrstegsmodell för att skapa framgångsrik feedback
 • Feedback kopplad till gruppers utvecklingsfaser
 • Metoder för att undvika konflikt och kamp
 • Feedback och övningar kopplat till Joharis fönster (teori om ens egen självbild)
 • Feedback kopplad till organisationens/gruppens värdegrund
 • Metod för att införa feedbackkultur i gruppen

Målgrupp:

Denna workshop/feedbackkurs riktar sig till: enskilda enheter, avdelningar, ledningsgrupper, projektgrupper, samtliga chefer och ledare i organisationen och/eller hela organisationen som vill:

 • Förbättra sin kommunikation
 • Lära sig hur man ger, tar emot och ber om feedback
 • Utveckla individer och grupper och själva utvecklas genom feedback
 • Hantera och undvika konflikter
 • Ge kunskap om hur man inför en fungerande praktisk feedbackkultur

Så här säger deltagarna om kursen:

 • Viktigast har varit att hela avdelningen har fått en gemensam ”utbildning” i feedback som vi kan praktisera omedelbums och diskutera framöver.
 • Att få redskap för att kunna ge feedback.  Att få öva på varandra.  Att få se helheten mellan beteende och feedback.
 • Att seminariet var så pass roligt som det var.  Alla spontana skratt under resans gång. Mycket humor hos Stefan – Bra!
 • Att feedback är en så viktig komponent i en fungerande organisation.
 • Det egna ansvaret att bidra till gruppens utveckling.
 • Du har överraskat mig! Engagerad och fängslande/skicklig föreläsare och övningsledare.
 • Att våga prata om detta i vår grupp. Har inte gjorts tidigare. Vissa av sakerna som har tagits upp var skolexempel på hur vi har det.
 • Att feedbackkursen inte var slentrianmässig utan innehållet gav riktiga verktyg.

Se vad kursdeltagarna sagt