Se mig – be om feedback

Se mig be om feedback feedbackkurs

 

Se mig – att be om feedback är självhjälp att bli sedd.

 

Alla människor har ett behov av att bli sedda, känna sig viktiga , behövda och intressanta. Om en medarbetare känner sig så kommer hon vara intressant, viktig, behövd och bli sedd.

Utdrag ur boken ”Professionell Feedback – magi medvetna möten”. Läs mer om Sveriges mest sålda bok om feedback här:

http://feedbackakademin.se/boken-professionell-feedback/

Boken om feedback ingår som kurslitteratur till samtliga deltagare i en feedbackkurs/kurs i feedback eller workshop i feedback.

Alla grupper (även alla organisationer) behöver en feedbackkultur för att utvecklas. En väl investerad grupputvecklingsaktivitet är därför att utbilda och träna gruppmedlemmarna i feedback.

Följ och gilla!

Att vara autentisk

accept my faultsL

Om jag accepterar mina fel och tar itu med dom/förhåller mig till dom, blir jag mer autentisk. Jag blir mer hel.

Om jag försöker dölja mina fel finns dom ändå kvar, och förr eller senare kommer de att visa upp sig.

”Fakta inte upphöra att existera

även om de ignoreras.

Aldous Huxley ”

Genom att införa en feedbackkultur (till exempel att som en grupputvecklingsaktivitet ha en feedback kurs/feedbackkurs) så får deltagarna verktyg att skapa sig bättre självbilder och eventuellt utvecklas från de nya insikterna.

Följ och gilla!

Dig i mig

DigIMig

 

Vi påverkar och påverkas av varandra. Både på positiva och mindre positiva sätt.

Vi lär oss av varandra.

Vi utvecklas av varandra.

Vi inspireras av varandra.

Vi lär varandra.

Vi visar vägar för varandra.

Vi berikas av varandra.

Vi bär med oss varandra.

Berätta för kollegor, vänner, familj och andra för varandra, i första hand hur vi påverkats på ett positivt sätt av den andre.

Jag har lärt mig av dig att…

Jag blev inspirerad av dig att…

När jag ska göra någonting tänker jag ofta på hur du gör…

Du har fått mig att inse…

Följ och gilla!

Våga lämna din trygga zon

Dare to leave your comfort zone

 

Din trygga zon är en mysig och en vacker plats, men ärligt talat det är inte så mycket som växer där.

Genom att ta små risker och lämna din trygga zon du har en stor möjlighet till utveckling och samtidigt kommer du att utöka din trygga zon.

Att be andra, som du litar på, om feedback är ett bra sätt att lämna din komfortzon!

Det är sådant men lär sig på en feedbackkurs, unna din grupp en kurs i feedback!

Följ och gilla!

Vi behöver mera uppskattning

gott nytt 2016

Vi behöver ge mer uppskattande feedback till varandra. Betydligt mer än vad som ges i dag.

Jag hör ofta på arbetsplatser och i relationer att man bara får höra när man gör fel. Där har man en stor möjlighet att börja bekräfta varandra när ens nära eller medarbetare och kollegor gör något bra. Det finns stora vinster i att ha mer bekräftande uppskattande feedback än att enbart dela ut kritik – och det finns stöd av forskning i det!

Tänk på att ge uppskattande feedback på vad någon gör, vad någon bidrar mer och vad någon kan (det är bättre än att bara ge uppskattande feedback på den andres personlighet). Och glöm inte att det ska vara ärlig uppskattning!

Detta och väldigt mycket mer lär Feedbackakademin ut på en workshop eller en kurs i feedback!

Feedbackakademin är ledande när det gäller föreläsningar och kurser i feedback. All utbildning i feedback kan ske på svenska eller engelska.

Följ och gilla!

Feedback är spegling

Självbild spegladL

Jag kan få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller jag kan få höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild säger – i det senare fallet får jag en möjlighet att uppdatera min självbild.

Speglingen innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör (eller inte gör) eller så har den den andre en tanke att jag kan utveckla något jag gör.

Metaforen med spegel kan även innebära att det, den andre ser hos någon annan även är en spegelbild av givaren av feedback – en projektion. Så feedbacken kan handla både om mig som ger feedback och den jag ger feedback till. All feedback är inte projektiv – fast kanske oftare än vad vi vill tro.

Jag kan även vara proaktiv och be andra spegla mig och jag kan då välja om det är något speciellt område jag vill bli speglad på och vem/vilka som ska spegla mig.

”Spegel, spegel på väggen där – säg, hur du upplever mig?

På en kurs i feedback får du verktyg för att kunna få feedback på din självbild.

Följ och gilla!

Feedback och det emotionella bankkontot

bankkonto
Steven Covey, författaren till ”Att vara och verka till 100%”, beskriver en metafor som handlar om att man har ett emotionellt bankkonto, för att ta kunna ut något måste man först göra insättningar.
 
Det gäller i högsta grad feedback, en chef eller en kollega behöver ”sätta in” uppskattande feedback för att bygga ett förtroendekapital. När förtroendekapitalet blir större skapas en tillit till givaren. Det förutsätter förstås att den uppskattande feedbacken är äkta. När förtroendekapitalet och tilliten är hög så blir utvecklande (korrigerande) feedback lättare att ta till sig.
 
På en del arbetsplatser har jag hört: ”Här får man bara höra när man gör fel!”. Då är risken stor att det är tomt på det emotionella bankkontot och det råder en misstro på en sådan arbetsplats. Den utvecklande (korrigerande) feedbacken får troligtvis inte avsedd effekt utan kanske snarare försämrar hela situationen.
 
Därför är det bra att ha koll på dina kollegors och medarbetares konton så att de aldrig är tomma eller håller på att tömmas. Då är det dags att ge uppskattande uppriktig genuin feedback!
 
Om du själv ser att det börjar bli lite knackigt på ditt eget konto kan du be om uppskattande feedback!
 
Ett bra sätt att komma igång med att fylla på varandras emotionella bankkonton är att ha en kurs/ workshop i feedback som en grupputvecklingsaktivitet så att det blir en kollektiv överenskommelse att börja ge och be om feedback.
 
 
Ps. Ett tips är att det gäller även din partner, dina barn, föräldrar, vänner, kunder, leverantörer, kassören i din matbutik med mera.
Följ och gilla!

Vinnande feedback

Ge och be om feedback båda blir vinnareL_kurs_feedback

 

Feedback är ett fantastiskt sätt att utveckla individer och grupper. Ja även kundrelationer, parrelationer och mycket mer.

Det häftiga med feedback är att både givaren och mottagaren kan utvecklas, om det sker på rätt sätt och med rätt förutsättningar.

Som en hel regnbåge med guldkrukor vid båda ändarna 🙂

Det är det Feedbackakademin lär ut i en kurs i feedback.

Feedbackakademin är störst i Sverige när det gäller workshop och kurser i feedback. Boken Professionell feedback ingår till alla deltagare i kursen och är den mest sålda boken i ämnet.

Läs mer

Följ och gilla!