bro113-EditSStefan Gunnarsson är initiativtagare och grundare till Feedbackakademin. Hans uppdrag är att bidra till att organisationer och grupper inför en utvecklande feedbackkultur eftersom han är övertygad om att resultat, stämning och arbetsglädje blir så mycket bättre av det. En feedbackkultur är en avgörande faktor för att organisationer och grupper ska nå framgång.

En kurs i feedback eller en workshop i feedback är det bästa du kan ge till din grupp.

Stefan har en utbildning i Gestalt på Gestaltakademin.se och en Master of Science vid University of Derby, England.

En feedbackkurs eller workshop kan genomförs genomföras både svenska och engelska.