Shalini tre bröder crop

Shalini Persson brinner för att öka människors personliga genomslagskraft, att få dem att lysa och trivas när de talar inför en grupp. Sedan slutet av 90-talet har hon arbetat med  föreläsningar och utbildningar för dem som vill bli bättre på att presentera ett budskap. Bland hennes kunder finns såväl professionella talare som näringsgurun Fredrik Paulun och australiensiska parlamentsledamöten Craig Kelly som otaliga säljare, ledare, utbildare samt företagare.

De senaste tio åren har Shalini uteslutande arbetat efter ett effektivt koncept hon utvecklat, som dramatiskt och snabbt ökar talares genomslagskraft. Utförlig feedback som är lätt att förstå, ta till sig och omsätta praktiskt, är en grundläggande del i det populära konceptet.

Efter att ha sett den makalösa kraft feedback har som utvecklingsverktyg blev Shalini intresserad av att fördjupa sig inom ämnet. Det har lett till att hon i dag är en del av Feedbackakademin. Bland annat har hon gjort en omfattande omarbetning av boken “Professionell feedback” vilket resulterat i en ny upplaga (den 6:e) som Stefan fyllt med nytt material.

Shalini håller uppskattade föreläsningar och workshops om feedback. Hon har ett särskilt intresse för den svåra konsten att ta emot feedback och hantera triggers samt försvarsreaktioner.

Hennes utbildningsbakgrund är en affärsekonomutbildning vid IHM Business School, en grundläggande coachutbildning samt en juristexamen från Lunds Universitet.