Feedbackakademin hjälper grupper och organisationer att  införa en feedbackkultur.

Att införa en feedbackkultur syftar till att involvera ledningsgruppen, hr-avdelningen, chefer och medarbetare. Det är inte enbart en chefsfråga. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar er verksamhet.

Feedback, på rätt sätt, är ett kraftfullt verktyg för att utveckla individer, grupper, processer, samarbeten, relationer och hela organisationen.

Vi har hjälpt organisationer i 10 år att införa feedbackkulturer och har djup kunskap och utbildning i processarbete och även stöd av forskning i område:  feedback i multikulturella grupper.

Feedbackkultur innebär att kunskap om feedback och en vilja att ge och be om feedback finns i gruppen eller i organisationen. Det handlar om att inte fastna i en traditionell bedömningskultur, utan att att införa en utvecklingskultur. I en bedömningskultur värderar man och bedömer varandra till skillnad från en utvecklingskultur där man bidrar konstruktivt till varandras utveckling.

Många chefer är medvetna om att de behöver utveckla sina färdigheter i att ge konstruktiv feedback, och förvånansvärt många medarbetarundersökningar visar att medarbetarna upplever sig inte få den feedback de anser sig behöva för att utföra sina arbetsuppgifter. Att införa en feedbackkultur blir en win-win situation där individer och grupper utvecklas i en positiv riktning.

Kännetecken för en feedbackkultur:

Chefer och ledare

• Ger och ber om feedback
• För dialog kring feedbacken som ges till medarbetare
• Följer upp och säkerställer effekthemtagning

Medarbetare

• Ger och ber om feedback (både till chefer och kollegor)

Organisationen

• Har instrukturerat feedback som en naturlig del av vardagen
• Mäter chefer och ledares förmåga i att ge och be om feedback
• Erbjuder utbildning/kurser i feedback om så behövs till chefer och medarbetare
• Belönar förmågan att ge, ta emot och be om feedback
• Är tydliga med att en feedbackkultur är avgörande för framgång