Dig i mig

DigIMig

 

Vi påverkar och påverkas av varandra. Både på positiva och mindre positiva sätt.

Vi lär oss av varandra.

Vi utvecklas av varandra.

Vi inspireras av varandra.

Vi lär varandra.

Vi visar vägar för varandra.

Vi berikas av varandra.

Vi bär med oss varandra.

Berätta för kollegor, vänner, familj och andra för varandra, i första hand hur vi påverkats på ett positivt sätt av den andre.

Jag har lärt mig av dig att…

Jag blev inspirerad av dig att…

När jag ska göra någonting tänker jag ofta på hur du gör…

Du har fått mig att inse…

Våga lämna din trygga zon

Dare to leave your comfort zone

 

Din trygga zon är en mysig och en vacker plats, men ärligt talat det är inte så mycket som växer där.

Genom att ta små risker och lämna din trygga zon du har en stor möjlighet till utveckling och samtidigt kommer du att utöka din trygga zon.

Att be andra, som du litar på, om feedback är ett bra sätt att lämna din komfortzon!

Det är sådant men lär sig på en feedbackkurs, unna din grupp en kurs i feedback!

Vi behöver mera uppskattning

gott nytt 2016

Vi behöver ge mer uppskattande feedback till varandra. Betydligt mer än vad som ges i dag.

Jag hör ofta på arbetsplatser och i relationer att man bara får höra när man gör fel. Där har man en stor möjlighet att börja bekräfta varandra när ens nära eller medarbetare och kollegor gör något bra. Det finns stora vinster i att ha mer bekräftande uppskattande feedback än att enbart dela ut kritik – och det finns stöd av forskning i det!

Tänk på att ge uppskattande feedback på vad någon gör, vad någon bidrar mer och vad någon kan (det är bättre än att bara ge uppskattande feedback på den andres personlighet). Och glöm inte att det ska vara ärlig uppskattning!

Detta och väldigt mycket mer lär Feedbackakademin ut på en workshop eller en kurs i feedback!

Feedbackakademin är ledande när det gäller föreläsningar och kurser i feedback. All utbildning i feedback kan ske på svenska eller engelska.

Feedback är spegling

Självbild spegladL

Jag kan få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller jag kan få höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild säger – i det senare fallet får jag en möjlighet att uppdatera min självbild.

Speglingen innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör (eller inte gör) eller så har den den andre en tanke att jag kan utveckla något jag gör.

Metaforen med spegel kan även innebära att det, den andre ser hos någon annan även är en spegelbild av givaren av feedback – en projektion. Så feedbacken kan handla både om mig som ger feedback och den jag ger feedback till. All feedback är inte projektiv – fast kanske oftare än vad vi vill tro.

Jag kan även vara proaktiv och be andra spegla mig och jag kan då välja om det är något speciellt område jag vill bli speglad på och vem/vilka som ska spegla mig.

”Spegel, spegel på väggen där – säg, hur du upplever mig?

På en kurs i feedback får du verktyg för att kunna få feedback på din självbild.

Feedback och det emotionella bankkontot

bankkonto
Steven Covey, författaren till ”Att vara och verka till 100%”, beskriver en metafor som handlar om att man har ett emotionellt bankkonto, för att ta kunna ut något måste man först göra insättningar.
 
Det gäller i högsta grad feedback, en chef eller en kollega behöver ”sätta in” uppskattande feedback för att bygga ett förtroendekapital. När förtroendekapitalet blir större skapas en tillit till givaren. Det förutsätter förstås att den uppskattande feedbacken är äkta. När förtroendekapitalet och tilliten är hög så blir utvecklande (korrigerande) feedback lättare att ta till sig.
 
På en del arbetsplatser har jag hört: ”Här får man bara höra när man gör fel!”. Då är risken stor att det är tomt på det emotionella bankkontot och det råder en misstro på en sådan arbetsplats. Den utvecklande (korrigerande) feedbacken får troligtvis inte avsedd effekt utan kanske snarare försämrar hela situationen.
 
Därför är det bra att ha koll på dina kollegors och medarbetares konton så att de aldrig är tomma eller håller på att tömmas. Då är det dags att ge uppskattande uppriktig genuin feedback!
 
Om du själv ser att det börjar bli lite knackigt på ditt eget konto kan du be om uppskattande feedback!
 
Ett bra sätt att komma igång med att fylla på varandras emotionella bankkonton är att ha en kurs/ workshop i feedback som en grupputvecklingsaktivitet så att det blir en kollektiv överenskommelse att börja ge och be om feedback.
 
 
Ps. Ett tips är att det gäller även din partner, dina barn, föräldrar, vänner, kunder, leverantörer, kassören i din matbutik med mera.

Vinnande feedback

Ge och be om feedback båda blir vinnareL_kurs_feedback

 

Feedback är ett fantastiskt sätt att utveckla individer och grupper. Ja även kundrelationer, parrelationer och mycket mer.

Det häftiga med feedback är att både givaren och mottagaren kan utvecklas, om det sker på rätt sätt och med rätt förutsättningar.

Som en hel regnbåge med guldkrukor vid båda ändarna 🙂

Det är det Feedbackakademin lär ut i en kurs i feedback.

Feedbackakademin är störst i Sverige när det gäller workshop och kurser i feedback. Boken Professionell feedback ingår till alla deltagare i kursen och är den mest sålda boken i ämnet.

Läs mer

Uppskatta dig själv – på riktigt!

You will never believe that someone loves you until you start loving your self WP

Många vet intellektuellt att dom är värda att älskas som dom är.
Inte lika många vet det innerst inne.

Det tror jag är vår stora utmaning – att gå från ”Klart jag vet att jag är värd att älskas som jag är” till ”Jag vet innerst inne av hela mitt hjärta att jag är värd att älskas som jag är, ibland kan jag under korta perioder tvivla på det, men jag hittar snabbt tillbaka”.

Det är när vi älskar oss själva på riktigt som vi är som vackrast!

För hur ska andra kunna älska mig om jag inte gör det själv?

You never know how beautiful you are until you believe it from your heart WP

Lycka och harmoni

You never know what sustainable happiness is... until you close the door to prejudices, fear, selfishness and hatred and open the door to curiosity, trust, harmony and love

Hållbar lycka och harmoni kommer inte av sig självt.

Att uppnå kortsiktig lycka är enkelt, bli full eller köp en dyr pryl och så vidare. Utmaningen är att uppnå långsiktig lycka/harmoni med inre och yttre frid. När vi når dit – utvecklas grupper fortare och vi kan lättare hantera och växa av uppskattande OCH ofta av utmanande välvillig feedback.