Vi behöver fler dialoger – feedback är nyckeln till utveckling

Vi behöver fler dialoger inte mer monologer det får du lära dig på en kurs i feedback

 

Enskilda relationer

Enskilda relationer utvecklas genom dialog – dialog skapar förståelse för varandras behov, olikheter och åsikter.

Grupper

Även grupper utvecklas genom att det sker dialoger mellan gruppmedlemmarna. Det finns två vägar till att nå fas 3 och 4 i en grupps utveckling, yttervägen och innervägen. Yttervägen innebär att ingen investering i gruppens utveckling görs vilket resulterar till att det tar längre tid för gruppen att utvecklas. Gruppen får sköta sig själv. Risken är stor att medlemmarna hamnar i kamp och destruktiva konfikter. Tyvärr kan det resultera i att gruppmedlemmar inte står ut och istället slutar. Eller så får gruppen och dess medlemmar ett negativt rykte i organisationen för att de sitter fast i fas 2 (konfliktfasen).
Innervägen innebär dialog och här är feedback avgörande som utvecklingsverktyg för gruppen. Eftersom behoven och förutsättningarna skiljer sig åt i de olika faserna behövs det olika typer av feedback för att utvecklas i och komma vidare från respektive fas.

 

Hur kan det bli bättre?

På en kurs i feedback får deltagarna lära sig att ha konstruktiva utvecklande dialoger.

En utvecklingskultur i en organisation skapar lärande, utveckling och framgång. Kurser i feedback är ett sätt att skapa en feedbackkultur som är en viktig del av en utvecklingskultur.

Det är det vi på Feedbackakademin bidrar med.

Se mig – be om feedback

Se mig be om feedback feedbackkurs

 

Se mig – att be om feedback är självhjälp att bli sedd.

 

Alla människor har ett behov av att bli sedda, känna sig viktiga , behövda och intressanta. Om en medarbetare känner sig så kommer hon vara intressant, viktig, behövd och bli sedd.

Utdrag ur boken ”Professionell Feedback – magi medvetna möten”. Läs mer om Sveriges mest sålda bok om feedback här:

http://feedbackakademin.se/boken-professionell-feedback/

Boken om feedback ingår som kurslitteratur till samtliga deltagare i en feedbackkurs/kurs i feedback eller workshop i feedback.

Alla grupper (även alla organisationer) behöver en feedbackkultur för att utvecklas. En väl investerad grupputvecklingsaktivitet är därför att utbilda och träna gruppmedlemmarna i feedback.

Att vara autentisk

accept my faultsL

Om jag accepterar mina fel och tar itu med dom/förhåller mig till dom, blir jag mer autentisk. Jag blir mer hel.

Om jag försöker dölja mina fel finns dom ändå kvar, och förr eller senare kommer de att visa upp sig.

”Fakta inte upphöra att existera

även om de ignoreras.

Aldous Huxley ”

Genom att införa en feedbackkultur (till exempel att som en grupputvecklingsaktivitet ha en feedback kurs/feedbackkurs) så får deltagarna verktyg att skapa sig bättre självbilder och eventuellt utvecklas från de nya insikterna.

Dig i mig

DigIMig

 

Vi påverkar och påverkas av varandra. Både på positiva och mindre positiva sätt.

Vi lär oss av varandra.

Vi utvecklas av varandra.

Vi inspireras av varandra.

Vi lär varandra.

Vi visar vägar för varandra.

Vi berikas av varandra.

Vi bär med oss varandra.

Berätta för kollegor, vänner, familj och andra för varandra, i första hand hur vi påverkats på ett positivt sätt av den andre.

Jag har lärt mig av dig att…

Jag blev inspirerad av dig att…

När jag ska göra någonting tänker jag ofta på hur du gör…

Du har fått mig att inse…

Våga lämna din trygga zon

Dare to leave your comfort zone

 

Din trygga zon är en mysig och en vacker plats, men ärligt talat det är inte så mycket som växer där.

Genom att ta små risker och lämna din trygga zon du har en stor möjlighet till utveckling och samtidigt kommer du att utöka din trygga zon.

Att be andra, som du litar på, om feedback är ett bra sätt att lämna din komfortzon!

Det är sådant men lär sig på en feedbackkurs, unna din grupp en kurs i feedback!

Vi behöver mera uppskattning

gott nytt 2016

Vi behöver ge mer uppskattande feedback till varandra. Betydligt mer än vad som ges i dag.

Jag hör ofta på arbetsplatser och i relationer att man bara får höra när man gör fel. Där har man en stor möjlighet att börja bekräfta varandra när ens nära eller medarbetare och kollegor gör något bra. Det finns stora vinster i att ha mer bekräftande uppskattande feedback än att enbart dela ut kritik – och det finns stöd av forskning i det!

Tänk på att ge uppskattande feedback på vad någon gör, vad någon bidrar mer och vad någon kan (det är bättre än att bara ge uppskattande feedback på den andres personlighet). Och glöm inte att det ska vara ärlig uppskattning!

Detta och väldigt mycket mer lär Feedbackakademin ut på en workshop eller en kurs i feedback!

Feedbackakademin är ledande när det gäller föreläsningar och kurser i feedback. All utbildning i feedback kan ske på svenska eller engelska.

Feedback är spegling

Självbild spegladL

Jag kan få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller jag kan få höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild säger – i det senare fallet får jag en möjlighet att uppdatera min självbild.

Speglingen innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör (eller inte gör) eller så har den den andre en tanke att jag kan utveckla något jag gör.

Metaforen med spegel kan även innebära att det, den andre ser hos någon annan även är en spegelbild av givaren av feedback – en projektion. Så feedbacken kan handla både om mig som ger feedback och den jag ger feedback till. All feedback är inte projektiv – fast kanske oftare än vad vi vill tro.

Jag kan även vara proaktiv och be andra spegla mig och jag kan då välja om det är något speciellt område jag vill bli speglad på och vem/vilka som ska spegla mig.

”Spegel, spegel på väggen där – säg, hur du upplever mig?

På en kurs i feedback får du verktyg för att kunna få feedback på din självbild.