Det önskade tillståndet

När vi hamnar i GRR, behöver vi komma i FAS.

GRR
Gammalt oavslutat som får dig att överreagera
Rädsla gör att du reagerar ur en försvarsställning med stor risk att du feltolkar situationen
Reptilhjärnan får dig att reagera primitivt, fly eller gå till attack vilket leder till en försämrad situation

FAS
Förståelse för vad som händer, hur du reagerar och svarar – kommer från reflektion!
Andas lugnt – det enda framgångsrika och fredliga sättet att hantera stress, ilska och rädsla på. Andningen gör att du skapar ett mellanrum mellan stimuli och respons.
Sortera, vad som handlar om den andre, om dig och om saker andra tidigare har gjort.Vilket beteende kan du förändra? Vilket beteende vill du att den andre ska förändra?

Ibland hamnar vi alla där: att man i en situation överreagerar på ett sätt som inte leder framåt. Det är mänskligt, en del har lättare för det medan andra har lite längre stubin. Det är inte att vi överreagerar som är problemet – problemet är om vi fastnar där.

Det handlar om att kunna observera sig själv, att bli medveten om sin egen reaktion och hur man agerar och försöka ta sig ut ur den på så kort tid som möjligt.

Uttrycket ”Se barnet inom dig, men bli inte barnet” handlar om att bli medveten om att man känner sig som ett sårat barn, utan att för den skulle fastna i att agera barnsligt. 

FAS handlar om att få tag på den vuxne inom sig och agera utifrån sitt vuxna jag.

FAS handlar också om att reflektera, formulera sig konstruktivt (omvandla problem till behov och/eller sätta gränser) och sedan gå in i dialog.

Säga nej för att säga ja

Om jag säger ja till allting, är risken stor att jag inte har tid eller energi att säga ja till de saker som är viktiga. Därför är det viktigt att lära sig att säga nej.

Om min omgivning vet att jag är dålig på att säga nej så är de aldrig säkra på om mitt ja verkligen var ett ja. Därför gör jag min omgivning en tjänst när jag lär mig att säga nej – för då vet de att ett ja är ett ja – på riktigt. 

Så var lite hygglig och träna på att säga nej!

I början när jag lärde mig säga nej fick jag höra att jag var snällare förut. 

Denna typ av kommentarer får man lära sig att leva med. Utmaningen är att säga nej på ett schysst sätt (med ett ”för att…”) men inte komma med långa förklaringar så att den andre börjar godkänna eller underkänna din förklaring.

Några konkreta exempel

Exempel 1: (I början närt man lär sig säga nej kan det bli lite kantigt…)

Kompis: Ska du med på bio i morgon?

Stefan: NEJ!

Exempel 2: (med ett kort ”för att…”)

Kompis: Ska du med på bio i morgon?

Stefan: Kul att du frågade, jag kan inte för att jag har mycket att göra just nu. Ska ni gå en annan dag så fråga gärna igen.

Exempel 3: (Förklaring, risken när ”För att…” övergår till en lång förklaring då du bjuder in till att den andre ska godkänna eller inte godkänna din förklaring)

Kompis: Ska du med på bio i morgon?

Stefan: Kul att du frågade, jag kan inte för jag måste städa hemma, sedan ska jag ringa till mina bröder och prata om vår föreläsning och jag ska även kolla efter en resa inför sportlovet.

Kompis: Men städa kan du göra en annan dag och det är väl inte så bråttom med brorsorna det är ju lång tid kvar och det är bättre att du går in på en resebyrå i morgon och bokar resan. Så häng med nu!

Att lära sig att säga nej är att ta hand om dig själv, och dina relationer.

Värna om andras utveckling

När du ger feedback får du andra att känna sig sedda, intressanta och betydelsefulla. Det handlar också om att du får andra att bli medvetna om sina beteenden, att göra det möjligt att välja att förändra dessa. För att ge bra feedback behöver man en god portion empati och intuition. Feedback är att inbjuda till närhet, öppenhet och dialog. Feedback på rätt sätt är att visa sig själv sårbar inför den man ger feedback till.

Ett bra exempel på feedback för att värna om andras utveckling kan vara:

”Jag vill ge dig feedback kring vårt samarbete och det finns en risk att du kanske kommer att uppfatta det som kritik. Anledningen till att jag vill ta upp en sak med dig är att jag verkligen värnar om vårt samarbete, som jag uppskattar så mycket och som jag är rädd att förlora.”

När min yngsta dotter var fem år gick hon omkring på dagis och sa ”Åke du får inte säga till Christoffer att han är dum, du ska säga att det var dumt gjort!”. 

Det här är grunden i feedback och konflikthantering –  att ge feedback på någons beteende som man inte är nöjd med och hur det påverkar en. Att ge feedback där man säger att man är missnöjd med den andras personlighet brukar inte vara framgångsrikt, utan drar troligtvis igång ett pajkastande utan like. Och båda blir förlorare.

Tänk vilken fantastisk möjlighet du har att påverka andra på ett positivt sätt – genom att ”bara” berätta hur andra påverkar dig. Som ledare i synnerhet och som medarbetare i allmänhet har du en möjlighet att bidra till andras utveckling och med det – även din egen.